Geboorteverlof voor partners
Sinds 1 januari 2019 hebben partners recht op maximaal vijf dagen geboorteverlof. Werkt de partner 36 uur per week? Dan heeft hij of zij recht op 36 uur verlof. Dit verlof moet binnen vier weken na de geboorte worden opgenomen.

Aanvullend geboorteverlof
Naast het standaard geboorteverlof is er ook aanvullend geboorteverlof. Dit kan oplopen tot vijf weken. Dit verlof moet binnen zes maanden na de geboorte worden opgenomen. De partner ontvangt tijdens dit verlof geen salaris, maar een uitkering van het UWV. Deze uitkering is maximaal 70% van het dagloon.

Ouderschapsverlof
Ouders mogen in totaal 26 keer hun wekelijkse uren opnemen als ouderschapsverlof. Dit geldt voor kinderen tot acht jaar en per kind. Ouderschapsverlof moet echter minstens twee maanden van tevoren worden aangevraagd.

Betaald ouderschapsverlof
Vanaf 2 augustus 2022 is er een nieuwe regeling: de eerste negen weken van het ouderschapsverlof worden 50% betaald door het UWV. Dit moet binnen het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof
Is een werknemer zwanger? Dan heeft zij recht op minstens 16 weken verlof: zes weken voor en tien weken na de bevalling. Tijdens dit verlof wordt 100% van het dagloon uitgekeerd.

Tip voor jou als werkgever
Zorg dat je werknemers goed geïnformeerd zijn over hun verlofrechten. Laat je werknemers verlof op tijd aanvragen om verrassingen te voorkomen en zorg voor een goede vervanging tijdens hun afwezigheid.

Heb je vragen over deze verlofregelingen? We staan voor je klaar om je te helpen!