Dit interview is gepubliceerd in Regiolokaal, november 2023. Tekst: Peter Pels. Fotografie: Paul van der Wal.

Vitalr is gespecialiseerd in gezond werkgeverschap, arbodienstverlening en verzekeringen. Vitalr adviseert werkgevers over vitaliteit, begeleidt verzuim en zorgt met de juiste verzekering dat de financiële kant goed geregeld is. ‘Als werkgever wil je natuurlijk liefst met de voorkant bezig. Met groei, aantrekkelijk zijn voor werknemers, preventie. Het is daarnaast geruststellend als je weet dat de verzuimbegeleiding en de verzekeringen bij ons ook in goede handen zijn.’

Aan het woord is Gerwin Lennips, teamleider Vitalr Collectief Inkomen. Vitalr is onderdeel van Vrieling Adviesgroep. ‘Wij helpen werkgevers met alle vragen over personeel. Sterker, we zijn partner van de werkgever, we doen het samen.’ Gerwin vertelt enthousiast over hoe belangrijk het is dat werknemers lekker in hun vel zitten. ‘Ik merk het aan mezelf. Als ik lekker in mijn vel zit, dan zit ik in een flow. Dan lijkt het allemaal gemakkelijker te gaan, zowel op het werk als thuis. Ik merk dat ook aan mijn team, dat we ons goed voelen in het werk dat we doen. Dat gun je toch iedereen?’

Vitaliteit is een breed begrip
Gerwin is jong, oogt vlot, sportief en energiek. Lachend: ‘Ja, het kost me geen moeite een gezonde leefstijl uit te dragen, dat doe ik graag.’ Veel en verschillende sporten zoals voetballen, wielrennen en hardlopen helpen hem daarbij. Vitaliteit is echter meer dan sporten of bewegen. Het is een breed begrip en alles omvattend waar het om het welzijn van werknemers gaat. ‘Werkgevers vragen ons vaak advies waar te beginnen. Wij maken dan samen met de werkgever een plan dat begint met de vraag: wat wil je bereiken, waar wil je over 5 jaar staan? Onderdeel van de aanpak is bijvoorbeeld het in beeld brengen van de bedrijfscultuur. Is deze passend bij de ambities?

Mooi als je mensen in hun kracht kunt zetten

Gerwin Lennips

Werknemers moeten worden gemotiveerd en gestimuleerd. Leidinggevenden binnen het bedrijf hebben hierin een cruciale rol. Welke organisatievorm kies je, wie jaagt de aanpak aan en bewaakt de voortgang en resultaten? Het draait uiteindelijk om bewustwording. Als werknemers zich bewust worden van het belang van vitaliteit voor de eigen gezondheid, voor de sfeer en de resultaten in het bedrijf, voor het fluitend naar het werk gaan, dan weet je dat vitaliteit een vaste plek op de agenda heeft verworven. Dan weet je als werkgever dat je een aantrekkelijke werkgever bent die werknemers weet te binden en boeien.’

Onze specialisten leveren maatwerk
‘Aandacht voor vitaliteit betekent actief zijn in preventie, in het voorkomen van ziekteverzuim en uitval. Werkgevers vragen ons hoe je dat doet. Dat is goed, iedereen kan wel eens wat hulp of meedenkkracht gebruiken. Onze specialisten geven advies aan je bedrijf of komen voor bepaalde tijd over de vloer. Wij beschikken over handvaten en instrumenten om maatwerk te leveren. Onze specialisten hebben ervaringen opgedaan in verschillende branches en zetten zich volledig in om gezamenlijk, als partners, een passend plan van aanpak te maken.’ Gerwin onderstreept het belang om vooral aan de voorkant bezig te zijn. Verzuim is echter nooit uit te sluiten. ‘Dan is het goed om te weten dat we ook professionele arbodienstverlening bieden. Tevens bieden we, op basis van een reële risico-inschatting, verzekeringen voor het personeel en de werkgever zelf. Als je weet dat het aan de achterkant goed geregeld is kun je als werkgever je volledig focussen op daar waar winst te halen is: in vitale werknemers, in een sociale en vitale organisatie en in werkgeluk.’