Van gesprekken met klanten en collega's tot aan het analyseren van alle verkregen informatie. En ondertussen lopen de mailtjes en de telefoontjes natuurlijk de hele dag door. Voor specialist Sociale Zekerheid Jolanda van der Ende is geen dag hetzelfde. Maar dat is ook het mooie aan het werk. Er zijn heel veel lijntjes waar je aan kunt trekken en dat maakt het een heel interessant speelveld.

Van der Ende kwam in 2017 bij Fizie terecht, nadat ze teamleider Guido van Zijl had leren kennen via een klant waar ze op dat moment een interim-opdracht deed. “Ik hield me daar bezig met verzuimvraagstukken en verzuimbeleid, onder meer door middel van trainingen en analyses. Toen Guido vroeg of ik interesse had om voor Fizie te komen werken heb ik daar best lang over nagedacht, maar uiteindelijk toch voor de uitdaging gekozen.

Bij Fizie ging Van der Ende aan de slag als casemanager op het gebied van verzuimbegeleiding en sinds de start van Vitalr is ze ook actief voor dit bedrijfsonderdeel. “Met Vitalr zitten we meer aan de strategische kant. Als het verzuim hoog is, dan bekijken we waarom dat zo is en hoe de zaken beter georganiseerd kunnen worden.

2 + 10 jaar

Een belangrijk deel van haar werk bestaat uit het maken van WGA-analyses voor klanten. Die term behoeft enige kennis over het sociale zekerheidsstelsel in Nederland. Wanneer een medewerker ziek wordt, betaalt de werkgever het loon door van de medewerker (met een vast contract). Dat kan maximaal 2 jaar duren. Maar ook daarna voelen werkgevers nog 10 jaar lang de financiële gevolgen van de uitkering die de medewerker hierna gaat ontvangen. Dat kan ook zijn voor medewerkers met een tijdelijk contract die ziek uit dienst zijn gegaan, maar na 2 jaar nog steeds arbeidsongeschikt zijn. In dat geval krijgt een medewerker een uitkering vanuit de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Die wet houdt tegelijk ook in dat er regelmatig beoordeeld wordt of de (gezondheids)situatie van de medewerker gewijzigd is en of hij of zij mogelijk weer (deels) aan het werk kan.

“Werkgevers kunnen ervoor kiezen om daarvoor jaarlijks een bedrag aan het UWV te betalen, maar ze kunnen het ook in eigen beheer nemen en zich zelf verzekeren tegen het risico dat ze jarenlang de financiële lasten moeten dragen.

De WGA-analyse is een mooi middel om een foto van de organisatie te maken.

Jolanda van der Ende

Wijsheid voor de langere termijn

Van der Ende helpt klanten bij het maken van die keuze en alles wat daarmee samenhangt. “De WGA-analyse is een mooi middel om een foto van de organisatie te maken. De eerste vraag die wij als Vitalr helpen beantwoorden is: waar sta je als organisatie? Wij willen de klant inzicht geven in de risico's dat er medewerkers instromen in de WIA (de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, waar de WGA-uitkering onderdeel van is). Dat doen we op basis van gegevens over het personeelsbestand en de benchmarkcijfers. Werken er bijvoorbeeld veel oudere vrouwen, dan heb je als organisatie statistisch gezien een grotere kans op instroom in de WIA. Wat is dan wijsheid voor de langere termijn? Blijf je bij het UWV of wil je het risico op WIA-instroom zelf verzekeren? Ook brengen wij de financiële gevolgen van de mogelijke WIA-instroom voor organisaties duidelijk en overzichtelijk in kaart.

Als organisaties voor die laatste optie kiezen (het eigenrisicodragerschap), blijft het wat Vitalr betreft niet bij de analyse alleen. “Vervolgens helpen we de klant om daar ook daadwerkelijk beleid voor te maken. Er komt voor bedrijven immers nogal wat kijken bij re-integratiebegeleiding en daar weten wij alles van. Het gaat gepaard met een hele stroom aan papier, administratieve lasten en contacten bij het UWV. En bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor re-integratie en tijdige herbeoordeling, om te zien of de zieke medewerker eventueel weer (gedeeltelijk) aan de slag kan. Regel je dat niet goed, dan heeft dat uiteindelijk weer invloed op de premie die je als bedrijf betaalt. Het is dus belangrijk om er bovenop te zitten.

Informatievoorziening

Van der Ende geniet van die rol als procesbegeleider. Er zijn heel veel lijntjes waar je aan kunt trekken en dat maakt het een heel interessant speelveld. Ik probeer dat spel met de klant, de verzekeraar en het UWV zo goed mogelijk te spelen. Ik vind het mooi om de werkgever én de medewerker daarin mee te nemen en ook te laten zien wat er in bepaalde situaties op hen afkomt. Die informatievoorziening vind ik heel belangrijk.

Thuis in Schalkhaar maakt Van der Ende na een lange werkdag of in het weekend het liefst op de fiets haar hoofd weer leeg. Tot aan de corona-uitbraak reed ze op hoog niveau wedstrijden op de mountainbike en de racefiets, maar sinds de geboorte van haar kind vorig jaar staat dat op een lager pitje. Eerder ging het echt om het presteren en trainde ik minimaal 12 uur per week, ook wanneer het regende of hard waaide. Nu ben ik meer een 'mooiweerfietser', maar ik hou er nog altijd van om lekker op de fiets te zitten. Wanneer ik niet gefietst heb, ben ik gewoon minder gelukkig.