Wat is taakdelegatie?

Brenda: “Taakdelegatie betekent dat de bedrijfsarts een deel van zijn taken delegeert aan een andere functionaris. In dit geval aan mijn collega en mij. Binnen Fizie noemen we deze functionaris ‘praktijkondersteuner bedrijfsarts’. Wij werken onder de verantwoordelijkheid van onze bedrijfsartsen. Als praktijkondersteuner spreken we met de arbeidsongeschikte medewerker en verzamelen zoveel mogelijk informatie over de (medische) situatie, zodat de bedrijfsarts kan bepalen wat er aan de hand is. Ook de afspraken die we maken met de arbeidsongeschikte medewerker worden eerst door de bedrijfsarts beoordeeld. Daarna delen we ze pas met de medewerker en werkgever in de vorm van een verslag. We proberen, samen met de medewerker, te denken in oplossingen. Wat kan een medewerker nog wél voor het bedrijf betekenen? Bij taakdelegatie is de praktijkondersteuner dus eigenlijk een verlengstuk van de bedrijfsarts.”

Wat is het voordeel van taakdelegatie

“De wachttijd voor een arbeidsongeschikte medewerker om een gesprek te kunnen hebben met een bedrijfsarts is vaak lang. Een gesprek met ons is meestal veel sneller te plannen. Dat betekent dat een medewerker eerder zijn verhaal kwijt kan. Een bijkomend voordeel is dat bij Fizie de praktijkondersteuner korte lijnen heeft met de casemanager, ze zitten op dezelfde afdeling. Omdat de casemanager het contact onderhoudt met de werkgever kan hij de praktijkondersteuner optimaal van informatie voorzien en is hij ook al snel op de hoogte van de mogelijkheden van de medewerker. Zo weet iedereen snel waar ze aan toe zijn. Door snel te handelen, korte lijnen en elkaar optimaal op de hoogte te houden streven we ernaar erger te voorkomen. Dit draagt bij aan de (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers.”

Wat zijn je eigen ervaringen als praktijkondersteuner bedrijfsarts?

“Van medewerkers krijg ik terug dat ze het prettig vinden dat er tijd en aandacht voor ze is. Ze kunnen snel terecht en krijgen ruim de tijd om hun verhaal te doen. Voor de werkgever is het fijn dat er eerder duidelijkheid komt over de inzet van zijn medewerker. Zelf vind ik het interessant om een diepgaand gesprek met medewerkers te voeren, te ontdekken wat het is dat mensen drijft en hen te motiveren de regie te pakken over hun eigen re-integratie. Ook het intensieve contact met onze bedrijfsartsen maakt mijn werk mooi. Van zowel de medewerkers als de bedrijfsartsen leer ik elke dag weer nieuwe dingen. Wat mij betreft is taakdelegatie een mooie en waardevolle toevoeging aan de arbodienstverlening.”

Goed om te weten:

  • Een praktijkondersteuner mag nooit de rol van de bedrijfsarts overnemen. Een medische diagnose stellen of medisch advies geven mag alleen de bedrijfsarts.
  • Een medewerker heeft te allen tijde het recht om een bedrijfsarts te zien.
  • In een overeenkomst tussen bedrijfsarts en praktijkondersteuner is vastgelegd wat een praktijkondersteuner wel en niet mag doen.
  • De praktijkondersteuner werkt altijd volgens een vast protocol en uiteraard geldt dat hij medisch beroepsgeheim heeft.