Veel werkgevers maken nog niet optimaal gebruik van de kansen die een collectieve zorgverzekering biedt. Naast premiekorting voor de medewerkers biedt een collectiviteit namelijk veel mogelijkheden om verzuim tegen te gaan. De collectieve zorgverzekering kan niet ontbreken in het gezondheidsbeleid van een werkgever. Aldus Guido van Zijl, teamleider van Vitalr.

Collectieve zorgverzekering onmisbare schakel in vitaliteitsbeleid

Een groot aantal werkgevers heeft met een zorgverzekeraar afspraken gemaakt over een collectieve zorgpolis voor het personeel. Vorig jaar was ruim 60% van de Nederlanders collectief verzekerd, waarvan het overgrote deel via de werkgever. Het fenomeen is dus bekend bij organisaties. Toch mag er wel meer aandacht voor zijn vindt Guido. Het aantal organisaties dat de collectieve zorgverzekering echt gebruikt in het gezondheidsbeleid is klein. Het uitgangpunt is nog vaak premievoordeel bieden aan de medewerker. Pas de laatste jaren realiseren werkgevers zich dat ze er meer mee kunnen.

Een collectieve zorgverzekering kan helpen bij bevordering inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is waar veel bedrijven zich op focussen en waar wij als Vitalr bij ondersteunen. Een onderdeel van duurzame inzetbaarheid is het gezond en vitaal houden van je personeel. Werkgevers zijn steeds meer bezig met de vraag hoe ze dat gezondheidsbeleid kunnen vormgeven. Het is het makkelijkst om dat via Vitalr te implementeren: waar liggen de beste preventieve of curatieve oplossingen? Wij hebben de lijntjes naar de juiste partijen die daar handvatten aan kunnen geven.

En met name op preventiegebied is veel winst te behalen, geeft Guido aan. Er is bij werkgevers wel aandacht voor de arbodienst, maar die komt pas in beeld als iemand verzuimt. Terwijl het grootste deel van het productieverlies ontstaat als er nog niet wordt verzuimd, maar mensen wel verminderd inzetbaar zijn. Dat kost werkgevers veel geld. Je kunt dus beter investeren als iemand nog niet is uitgevallen.

De afgelopen jaren is stress onder medewerkers een veelvoorkomend probleem geworden. Ik denk dat er bij één op de vijf verzuimgevallen wel een stressfactor meespeelt. Veel daarvan komt door het combineren van werk en privé en het verlenen van zorg. Als je al in een vroeg stadium signaleert dat iemand niet goed in zijn/haar vel zit, kun je mensen al in een vroeg stadium helpen met tips of maatregelen zodat ze kunnen blijven functioneren, hiermee kun je veel en langdurig verzuim voorkomen.

Informatie delen

Aandacht geven aan preventie dus, maar hoe doe je dat dan? Hier kan Vitalr bij helpen: We geven alle handvatten aan een werkgever om collectieve zorg écht onder de aandacht te brengen. Het blijft niet bij één flyer in de kantine. Het is belangrijk dat werknemers via verschillende kanalen in het belang van een goede en kwalitatieve zorgverzekering worden meegenomen. En het is belangrijk om de voordelen voor de medewerker goed te belichten. Niet alleen aan het eind van het jaar, als iedereen weer kan wisselen van zorgverzekeraar, maar door het continu als onlosmakelijk onderdeel van het hele gezondheidsbeleid neer te zetten.

Af en toe een kaartje sturen is niet genoeg

Als werkgever word je aantrekkelijker voor nieuwe en bestaande werknemers als je je gezondheidsbeleid goed inzet, zegt Guido. En het levert uiteindelijk echt geld op: Als mensen beter in hun vel zitten, zie je dat terug in de verzuimcijfers. Maar je komt er niet door alleen een beterschapskaartje te sturen. Het gaat erom hoe je als bedrijf gezien wilt worden door medewerkers. Dat moet je door de hele organisatie uitdragen. Maak bijvoorbeeld aan de werknemers duidelijk waarom je een collectieve zorgverzekering hebt. Benoem ambassadeurs die met gezond gedrag anderen gaan stimuleren. Stel inhoudelijke vragen om er écht achter te komen hoe het met iemand gaat. Daarmee zorg je voor duurzame inzetbaarheid van je menselijk kapitaal.