Het Vitalr-evangelie verkondigen. Dat is wat Christiaan Kuiper dagelijks doet. Als accountmanager helpt hij ondernemers om in verbinding te blijven met hun werknemers. Ook zelf heeft hij ervaren hoe belangrijk werkgeluk is. Ik wilde ook graag bezig zijn met de mens in de organisatie.

Ik heb een paar werknemers die ik echt niet kan missen, vertelde een directeur enige tijd geleden. Het bedrijf was in de jaren daarvoor flink gegroeid, maar op HR-gebied was de organisatie enigszins achtergebleven. Het is volgens Christiaan een mooi voorbeeld van een organisatie waar Vitalr het verschil kan maken. Die ondernemer wilde graag weten hoe hij het HR-beleid goed kon inrichten, zodat hij zijn personeel beter aan zich zou kunnen binden.

Vertrouwen

Christiaan vertelde hem bijvoorbeeld over de noodzaak van een verzuimprotocol, het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), maar ook over de mogelijkheid om een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) te laten uitvoeren. Dan gaat het ook om de vraag of je een goede werkgever bent. Uiteindelijk heeft die klant gezegd: ‘Willen jullie dit alles voor ons gaan oppakken en inregelen? Er is budget vrijgemaakt en nu heeft dat bedrijf het HR-fundament voor de komende jaren klaar. Het is mooi om dat vertrouwen te krijgen.

Bij veel organisaties draait het volgens Christiaan nog te veel om omzet en winst alleen. Vaak gaat dat goed en die cijfers zijn natuurlijk ook belangrijk, maar in veel gevallen is het nu tijd voor een volgende stap. Vijf jaar terug zeiden veel bedrijven: We houden een hardloopclinic, we leggen bananen in de kantine, dus wij zijn supervitaal. Die tijd is voorbij, het binden van mensen gaat veel verder dan dat. We hebben bijvoorbeeld te maken met een arbeidspopulatie die steeds ouder wordt en de automatisering gaat steeds verder. Voor ondernemers wordt de vraag: Hoe krijg ik mijn mensen mee, dan ook steeds belangrijker. Ik ben er echt van overtuigd dat wij de ondernemer helpen om de organisatie beter te maken.

Vaak gaat dat goed en die cijfers zijn natuurlijk ook belangrijk, maar in veel gevallen is het nu tijd voor een volgende stap.

Christiaan

Maatwerk

MTO's, leiderschapscursussen en teamtrainingen: met Vitalr heeft Christiaan een flinke gereedschapskist om dat voor elkaar te krijgen. Toch komt ook hij nog regelmatig voor verrassingen te staan. We leveren natuurlijk maatwerk, dus soms ga je met het ene heen en kom je met het andere terug.

Zo had Christiaan een gesprek met een managementteam. Een team dat verantwoordelijk was voor de hele organisatie met 220 werknemers. Het zou gaan over de vraag hoe zij al die mensen enthousiast aan het werk konden houden. Tijdens het gesprek kwam er echter van alles los en bleek dat er binnen het managementteam issues speelden die eerst opgelost moesten worden. We zijn daarom eerst op teamniveau gaan kijken waar de pijn zat en zijn met onze partner HTM een teamontwikkelingstraject gestart.

Christiaan praat vrijwel dagelijks met ondernemers en HR-medewerkers over het belang van vitale werknemers en werkgeluk. Daarbij put hij ook uit eigen ervaring, want met zijn overstap naar Vitalr kreeg ook zijn eigen carrière vorig jaar een flinke opkikker. Ik ben in 2004 begonnen bij Vrieling als verzekeringsadviseur voor bedrijven en particulieren. Dat heb ik altijd met plezier gedaan, maar enkele jaren geleden ging ik mij wel steeds meer afvragen of dat nog bij mij paste. Verzekeringen zijn heel tastbaar, maar ik wilde ook graag meer met mensen bezig zijn. Ik ben immers een mensenmens.

Christiaan liet zijn werkgever weten dat ook bij hemzelf het roer om moest. Het was niet zo dat mijn werkgeluk volledig weg was, maar ik was wel toe aan iets nieuws. Ik was al heel enthousiast over Vitalr, omdat ik bij veel klanten merkte dat zij worstelden met de vraag hoe ze met hun personeel in verbinding konden blijven. Ik ben heel blij dat ik de kans heb gekregen om voor dit bedrijfsonderdeel aan de slag te gaan. Ik haal er heel veel energie uit.

Marathon

Dat laatste doet Christiaan ook uit zijn vele hardlooprondjes door Hardenberg en omgeving. Ik ben een echte duursporter en heb bijvoorbeeld twee keer een hele marathon gelopen, in Enschede en Rotterdam. Beide keren was dat in het voorjaar en liep de temperatuur op naar de 30 graden, dus dat kwam mijn eindtijd niet ten goede. Nu train ik voor de volgende marathon en dan is de temperatuur hopelijk gunstiger. Ik hoop dan een tijd onder de 4 uur te lopen.