De regeling voor ouderschapsverlof is uitgebreid. Voorheen was het al mogelijk om onbetaald ouderschapsverlof op te nemen (voor kinderen tót 8 jaar oud) voor maximaal 26 keer het aantal uren van de werkweek. Per 2 augustus 2022 is daar de mogelijkheid bijgekomen om 9 van deze (werk)weken betaald ouderschapsverlof op te nemen en daarvoor een uitkering van het UWV te krijgen. Deze uitkering is 70% van het dagloon (tot 70% van het maximumdagloon).

De belangrijkste punten op een rij:

  • Betaald ouderschapsverlof duurt minimaal 1 en maximaal 9 werkweken.
  • Ouders kunnen het verlof flexibel opnemen. Bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken.
  • Ouders moeten het verlof opnemen binnen 1 jaar na de geboorte van het kind. Of binnen 1 jaar na opname in het gezin, als het om een adoptie- of pleegkind gaat en het kind nog geen 8 jaar is.
  • Niet opgenomen werkweken betaald ouderschapsverlof kunnen ouders nog wel opnemen als onbetaald ouderschapsverlof.
  • De uitkering betaald ouderschapsverlof kan worden aangevraagd, nadat minimaal 1 keer het aantal uren van de werkweek verlof is opgenomen.
  • Het recht op de uitkering, de hoogte van de uitkering en hoe ouders deze kunnen aanvragen, hangt af van de situatie van de ouder.


Betaald ouderschapsverlof voor kinderen die geboren zijn vóór 2 augustus 2022

Het ouderschapsverlof geldt ook voor sommige ouders die vóór de invoering van de wet een kind hebben gekregen. Het kind moet op 2 augustus 2022 jonger dan 1 jaar zijn. Ook moeten ouders op dat moment werknemer zijn en nog niet het volledige recht (26 maal de arbeidsduur per week) op ouderschapsverlof hebben opgenomen. Ook in deze situatie geldt dat alleen betaald ouderschapsverlof kan worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind.

Voorbeeld:

Een werknemer is op 2 augustus 2022 ouder van een kind van 8 maanden. De werknemer heeft al 19 weken (wettelijk onbetaald) ouderschapsverlof opgenomen. Het maximum is 26 weken, dus er zijn nog 7 weken over. Deze werknemer heeft nog 4 maanden om 7 weken betaald ouderschapsverlof op te nemen. Dan is het kind 1 jaar.


Betaald ouderschapsverlof bij adoptie- of pleegouderschap

Voor adoptiekinderen of erkende kinderen kunnen ouders ook betaald ouderschapsverlof krijgen: voor elk kind 9 weken.

In het geval van adoptie- of pleegouderschap is betaald ouderschapsverlof mogelijk voor kinderen onder de 8 jaar. Dit geldt alleen voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing.


Aanvragen door de werkgever

De uitkering voor betaald ouderschapsverlof is een WAZO-uitkering. De aanvraag doe je als werkgever achteraf bij het UWV, nadat je medewerker voor minimaal één keer het aantal uren van zijn werkweek verlof heeft opgenomen. Je kunt de uitkering alleen voor hele werkweken aanvragen, maar het verlof is wel flexibel te spreiden.