Iedereen in Nederland die regie wil nemen over zijn eigen loopbaan en zich wil ontwikkelen, kan vanaf 1 maart 2022 aanspraak maken op een STAP-budget van maximaal 1.000 euro per jaar. Dit budget voor een scholingsactiviteit kan vanaf dat moment bij het UWV worden aangevraagd.

STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie en is een publieke tegemoetkoming voor het financieren van scholing. Iedereen die 18 jaar of ouder is en een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt kan straks subsidie aanvragen voor scholing gericht op eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

Naar verwachting kunnen elk jaar 200.000 tot 300.000 werkenden en werkzoekenden van STAP gebruikmaken. Het STAP-budget bedraagt maximaal 1.000 euro per individu per jaar. Met het geld uit het STAP-budget kunnen mensen een opleiding, training of cursus volgen. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. Jaarlijks zal er 200 miljoen euro beschikbaar worden gesteld voor het STAP-budget.

Je kunt STAP-budget voor een opleiding krijgen als je:

  • Tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent.
  • In loondienst of ondernemer bent of als je momenteel geen werk hebt.
  • Burger van de EU bent en je in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voor de kalendermaand van je aanvraag ten minste zes maanden verzekerd bent geweest voor de volksverzekeringen (vrijwel iedereen in Nederland is dat vanzelf).
  • Geen studiefinanciering, tegemoetkoming onderwijsbijdrage of andere publieke onderwijs financiering ontvangt (met uitzondering van Levenlanglerenkrediet).
  • Dit kalenderjaar nog geen STAP-budget subsidie hebt gekregen en er nog budget is.
  • Voor de opleiding STAP-budget kan krijgen (volgens het scholingsregister van DUO).


STAP vervangt fiscale aftrek

Het STAP-budget vervangt de huidige fiscale aftrek bij de Belastingdienst voor scholingsuitgaven. Mensen die het meeste voordeel hebben van bijscholing maken te weinig gebruik van de fiscale aftrek. Denk aan flexwerkers en mensen in een beroep waar minder vraag naar is. Met het STAP-budget wil de overheid de drempel lager maken om sneller te kiezen voor een opleiding of cursus. Waardoor het risico op werkloosheid verkleind kan worden.

Eerst een proefperiode

Tot aan maart 2022 werken UWV en DUO hard aan de voorbereidingen van de invoering van STAP. Zo maakt UWV een website waar het budget digitaal kan worden aangevraagd. DUO werkt aan een scholingsregister waarin goedgekeurde scholingsactiviteiten worden opgenomen. Op 1 december start een proefperiode om kleinere, onvoorziene knelpunten zo mogelijk op te lossen. Die proefperiode duurt tot eind februari, waarna op 1 maart het loket zal kunnen openen.

Tot die tijd is er voor iedereen die wil investeren in de eigen ontwikkeling nog de mogelijkheid om met behulp van financiering vanuit 'NL leert door een scholingsactiviteit te volgen. Meer informatie daarover vind je via: Volg gratis online scholing via NL leert door | werk.nl