Wie het verzuim in de organisatie wil terugdringen en gezondere medewerkers op de werkvloer wil hebben, komt er niet alleen met fruit op de werkvloer en een bewegingsapp. Achter een succesvol verzuimbeleid gaat altijd een strategie schuil. Het advies is dan ook: doe eerst een stap achteruit en creëer overzicht in wat er binnen de organisatie wordt gedaan op het gebied van menselijk kapitaal. Anders weet je nooit of wat je doet ook echt werkt en voor welk doel het fungeert.

Juist nu aan de slag met een integraal verzuimbeleid

Veel werkgevers hebben nog geen strategische aanpak op verzuim of vitaliteitsgebied. Het is in de praktijk ook niet altijd makkelijk om het planmatig op te pakken, we worden - zeker nu - geleefd door de waan van de dag. De actualiteit van de coronacrisis geeft de noodzaak van een integraal verzuimbeleid echter duidelijker aan dan ooit. De verzuimcijfers zijn hoger dan ooit en er heerst meer stress en onrust op de werkvloer. Hoog tijd dus om aan de slag te gaan met een strak geformuleerd (strategisch) plan ter voorkoming hiervan.

Denk aan het geheel

Zet altijd in op de strategische aanpak van verzuim: geen losse activiteiten, maar maak eerst een beleid waar de maatregelen op worden gebaseerd. Verzuim heeft veel verschillende thema's die allemaal met elkaar te maken hebben. Voorbeelden zijn interventie bij ziekteverzuim, of juist preventie voordat er verzuim optreedt. Werkgevers kiezen er vaak voor om een of twee aspecten op te pakken, bijvoorbeeld naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis (reactief). Als je echter alle onderdelen van verzuim samen benadert, is bewezen dat het de duurzame inzetbaarheid van medewerkers als geheel bevordert.

Preventie, interventie, werkgeluk, kosten en productiviteit

Preventie, interventie, werkgeluk, kosten en productiviteit zijn vijf thema's in het verzuimbeleid die het beste als geheel aangepakt kunnen worden. Dan versterken ze elkaar namelijk. Meer werkgeluk leidt tot een hogere productiviteit en een hogere duurzame inzetbaarheid. Zorg er daarom voor dat het geheel niet uit het oog wordt verloren, pas dan kan het strategisch plan (missie, visie, doelstellingen en strategie) bepaald en succesvol worden.

Concrete en reële doelen

Vanuit een visie de strategie opstellen wordt gedaan door eerst het doel te bepalen: wat wil je eigenlijk bereiken op verzuim of vitaliteitsgebied? Dat geeft het plan een richting. Maak de doelen concreet en meetbaar, anders is het lastig om de effecten zichtbaar te maken. Bepaal waar de organisatie naartoe wil werken: bijvoorbeeld een verlaging van de verzuimkosten met een bepaald percentage of het verhogen van de bevlogenheid van medewerkers. Bij het bepalen van de doelen kan een adviseur van Vitalr aangeven of deze realistisch zijn.

Luister goed naar de behoefte van de medewerkers en laat dit leidend zijn binnen de plannen. Bevlogenheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers gegarandeerd!

Plan van aanpak

Kijk als organisatie eerst wat belangrijk is voor de mensen in de organisatie en welke maatregelen de meeste impact kunnen hebben. Een adviseur kan helpen door inzicht te geven in wat waardevolle stappen zijn en waar concrete mogelijkheden liggen (het opmaken van een plan van aanpak).

Een strategische aanpak zorgt ervoor dat het verzuim- en vitaliteitsbeleid beter landt in de organisatie. Als organisatie kun je bovendien makkelijker teruggrijpen op gemaakte afspraken zodat de naleving en monitoring van de plannen ook strak staat. Bovenal: luister goed naar de behoefte van de medewerkers en laat dit leidend zijn binnen de plannen. Bevlogenheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers gegarandeerd!

Hulp nodig?

Benieuwd hoe de adviseurs van Vitalr kunnen helpen bij het creëren van inzicht en overzicht? Of heeft u behoefte aan ondersteuning bij het opmaken van de strategische plannen? Neem dan contact met ons op, we helpen u graag!