Eind november of begin december valt bij elk bedrijf de beschikking Werkhervattingkas weer op de deurmat.

Hoe zat het ook alweer?

Bent u middelgrote of grote werkgever en geen eigenrisicodrager voor zowel de Ziektewet als WGA? Laat deze beschikking dan niet liggen. Het is van groot belang om deze beschikking te controleren omdat hier regelmatig fouten in gemaakt worden. Wat u daadwerkelijk betaalt ziet u niet direct op de beschikking, er staat namelijk een percentage. Als u dit percentage toepast op uw loonsom weet u wat u daadwerkelijk betaalt.

Op deze beschikking van de werkhervattingskas worden twee premies genoemd:

  • WGA
  • Ziektewet


Deze premies refereren naar medewerkers die in het verleden ziek zijn geweest en een Ziektewetuitkering of WGA-uitkering hebben gekregen.

U wilt toch ook dat u wel daadwerkelijk de juiste premie betaalt die voor uw rekening moet komen? De controle van deze beschikking is lastige en vaak onbekende materie. Daarom blijft deze beschikking vaak liggen om te controleren. Maar vergeet dit niet. Het komt namelijk regelmatig voor dat er diverse fouten gemaakt worden door de Belastingdienst en het UWV. Deze fouten kunnen voor u grote financiële gevolgen hebben. Zo kan het gebeuren dat er medewerkers aan u toegerekend worden die helemaal niet ziek zijn geweest of bij u in dienst zijn geweest. Of dat er medewerkers toegerekend worden die onder de no risk vallen en daardoor niet meegenomen mogen worden in de schade. Of er wordt gerekend met een verkeerde loonsom.

Waar moet u op letten om niet teveel te betalen?

De volgende punten zijn belangrijk om te controleren:

  • De juiste sector.
  • De juiste loonsom (ook bij overname).
  • De toegerekende WGA en/of Ziektewet schade.


Wanneer u een kleine werkgever bent betaalt u de sectorale premie, een premie die al bepaald is voor uw sector. Dan hoeft u uw beschikking niet te controleren op de toegerekende schade. Controleer wel of u onder de juiste sector valt.

Op de beschikking staat een ingewikkelde formule voor de berekening van de premie. De basis van deze premie is de hierboven genoemde instroom van medewerkers in de Ziektewet- en of WGA-uitkering.

Wacht niet te lang

U heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken op de beschikking. Laat deze tijd niet onbenut. Het is namelijk in deze periode belangrijk om bij het UWV een lijst op te vragen waarop alle toegerekende uitkeringen vermeld staan. Deze kunt u separaat opvragen bij de Belastingdienst.

Hulp nodig?

Eén van de adviseurs van Vitalr kijkt graag met u mee of het zinvol is om de beschikking verder te controleren. Neem contact op met uw vaste contactpersoon of via het algemene telefoonnummer: 0523 - 28 23 20.